Skip to main content

Hvad gør du i et nødstilfælde?

Ved livstruende sygdomme eller ulykker skal du omgående alarmere 112. Hvis du er syg og har brug for en læge og lægehusene har lukket og du kan ikke vente til de åbner igen? Så har vi et centralt telefonnummer 116 117 hvor du for alle informationer omkring lægelig hjælp.

Andre nødtelefonnumre i Slesvig:

Skadestuen i Helios klinikken til alle akut-syge, åbent døgnet rundt: Hotline klinik: 04621 812-1970

Fødeafdeling : 04621 812-1274

Hotline klinik psykiatri og psykosomatik: 04621 83-0

Hotline klinik for børne- og ungepsykiatri:04621 83-0

Krisetelefon ved personlig krise og psykiske nødsituationer : 04621- 988404 her for du gratis rådgivning.

Blod- og plasmadonation

Hver eneste dag er der brug for omkring 18.000 portioner doneret blod. Selvom sygehusene omgås det donerede blod meget sparsommelig, er forrådet tit meget lille. Derfor er det så vigtigt at donere blod. Bloddonation redder liv!

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH

Rote-Kreuz-Weg 5, 24837 Schleswig

Godt forsørget

“Et godt heldbred er den sande rigdom, ikke guld- eller sølvmønter” ord fra den indiske frihedskæmper Mahatma Ghandi.

Et godt liv for alle generationer forudsætter et godt fungerende sundhedsvæsen. Om det nu er sygehuse, praktiserende læger, plejetilbud eller selvhjælpsgrupper- tilbudet i Slesvig er godt.

Byens og oplandets borgere bliver forsørget omfattende medicinsk og plejemæssigt i Slesvig.

 

Pleje

Mange ældre borgere har bevidst besluttet sig til, at leve i Slesvig. Byen byder på en høj livskvalitet , takket være talrige kultur- og idrætstilbud ,såsom aktiv foreningskultur og mange fritidsmuligheder til enhver alder.

Foruden en god lægeforsyning finder seniorer i Slesvig et bredt tilbud af institutioner omkring emnet pleje. Tilbudet af stationær-, ambulant pleje er stort i Slesvig.

www.aok.de/pflegenavigator

Plejerådgivning fra Slesvig- Flensborg amt : telf. 04621 810-29

  Helios klinik

  Det er en god fornemmelse at vide, at man har et stort sygehus i nærheden. Helios klinikken i Slesvig byder på såvel det stationære- og ambulante plan , et bredt medicinsk tilbud. Sygehuset er et akademisk læresygehus til universiteterne i Kiel og Lübeck, som på årsplan forsørger 19.500 stationære og 36.000 ambulante patienter. Sygehuset er med sine 1.600 medarbejdere en stor arbejdsgiver i byen.

  www.helios-gesundheit.de

   Lægehuse

   Medens det bliver et større og større problem med læge- forsyningen i landområderne er situationen i Slesvig forholdsvis afslappende. Et stort antal af almene- og speciallæger er at finde i byen.

   Oversigt over læger i Slesvig: www.kvsh.de

   Tandlæger

   Du finder talrige tandlæger i Slesvig. Tandklinikken “ Zahnmedizin im Zentrum” som har flere filialer i oplandet, har hovedsædet ved Capitolpladsen i Slesvig . De byder på alt fra profylakse, tandbehandling , oralkirurgi- den komplette medicinske tandpleje. www.jameda.de

   Psykisk sundhed

   Ikke kun det fysiske helbred er vigtig for dit velbefindende ,men også den psykiske sundhed. Hvis du har brug for hjælp, er den at få i Slesvig. Forskellige institutioner tilbyder alt fra stationær behandling, ambulant behandling gennem psykologer eller psykoterapeuter, eller selvhjælpsgrupper.

   www.kvsh.de

   Aeængigheds- rådgivning

   Aeængighed har mange ansigter. Mange mennesker tænker først på alkohol-, narkotika- eller medicinaeængighed. Men aeængighed er et overbegreb for en del problemer man kan være udsat for. Aeængige har brug for hjælp. Den socialpsykiatriske tjeneste fra Slesvig - Flensborg amt hjælper og rådgiver i at finde den rigtige terapiform.

   Suchtberatung beim Kreis Schleswig-Flensburg

   Selvhjælpsgrupper

   I Slesvig findes der forskellige organisationer, som understøtter mennesker i aktiv selvhjælp og hvor berørte finder hjælp. Om det nu handler om aeængighed, burn- out, Hjertesygdom eller tvangs-sygdomme. I selvhjælpsgrupper mødes mennesker fra Slesvig og oplandet for sammen at løse sygdoms-, psykiske- og sociale problemer og for at hjælpe og styrke hinanden.

   www.kibis-sl.de

   Kvindesundhed

   Der er forskellige specialiserede institutioner i Slesvig der tager sig af kvinder som søger råd. I Helios klinikken er der en afdeling for gynækologi og fødselshjælp som ledsager gravide op til fødslen. Der er også en del selvstændige jordmødre som ledsager kvinderne.

   Sundhedsvæsenet tilbyder ikke kun medicinsk hjælp, men sammen med anerkendte rådgivningscentre også rådgivning ved seksuel- og huslig vold og graviditets - og konfliktrådgivning.

   Der er flere foreninger og organisationer i Slesvig, hvor kvinder kan henvende sig.

   www.hebammen-sh.de